Wat is het REIM?

Business University Nyenrode en InterExcellent brengen al 5 jaar de leergang NICP, Nyenrode InterExcellent Certificate Program, op de markt. Deze leergang is specifiek voor hooggekwalificeerde interim-managers. Jaarlijks kent de leergang zo’n 20 deelnemers. Na het voltooien van de leergang kunnen zij CEIM achter hun naam plaatsen: Certificate Executive Interim Manager.

Op gezamenlijk initiatief van Nyenrode en InterExcellent is de leergang in een breder perspectief geplaatst. U kunt namelijk op basis van het door u behaalde CEIM-certificaat toetreden tot het Register Gecertificeerde Executive Interim Managers (REIM). Dit Register is ondergebracht bij een daartoe speciaal opgerichte Stichting Register Gecertificeerde Executive Interim Managers (Stichting REIM).

Het REIM sluit aan bij een academisch niveau van interim managers. Het aspect Permanente Educatie (PE) is daarbij van groot belang.

Toelating
U kunt zich alleen aanmelden als u via InterExcellent het NICP heeft gevolgd en het CEIM heeft behaald of als een ander gespecialiseerd interim-management bureau u voordraagt. Het bestuur – bestaande uit Johan Boomgaardt (voorzitter) en Peter Waaijer (penningmeester) – beslist of u voldoet aan de toelatingscriteria.

Doel van het Register
De interim-manager onderscheidend in de markt positioneren. Dat is het doel van het register.

De bestuurlijke opzet (bestuur, raad van advies en raad van toezicht) garandeert de onafhankelijkheid van het register. Geen van de organen is afhankelijk van enig bedrijf of instelling. Daarmee onderstreept het register het open en maatschappelijk brede karakter. Door andere universiteiten die een opleiding voor interim managers verzorgen, te betrekken bij de verdere uitbouw van het register, wordt het register een algemeen register voor interim management. Uiteraard dienen de opleiding(en) en de ervaring van de deelnemers te voldoen aan de gestelde eisen.

Bewijs van kennis en ervaring
Het bewijs van kennis en ervaring op academisch werkniveau en het aantoonbaar maken van het bijhouden van kennis kan middels certificatie en registratie. De meeste professionele beroepsgroepen kennen een dergelijk register. Het REIM sluit aan bij een academisch niveau van interim managers.

REIM streeft ernaar een dusdanige reputatie op te bouwen dat opdrachtgevers om het REIM-lidmaatschap vragen. Door opdrachten op hoog niveau af te leveren, versterkt u de reputatie van het REIM en het REIM als instituut kan u weer helpen aan de juiste opdrachten. Universiteit Nyenrode vervult een rol door academische standaarden te hanteren. Deze rol kan gedeeld worden met andere universiteiten als deze leergangen voor interim-managers gaan verzorgen.

Contact
Als u meer wilt weten over de Stichting REIM of als u de registratie van een lid wilt opvragen kunt u contact opnemen.

Nyenrode Business Universiteit
T.a.v. Margarita van ‘t Woud
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

E-mail: RegisterInterimManagers@nyenrode.nl