Toelatingscriteria

U kunt zich alleen aanmelden als u via InterExcellent het NICP (Nyenrode InterExcellent Executive Program) heeft gevolgd en het CEIM heeft behaald of als een ander gespecialiseerd interim-management bureau u voordraagt. Het bestuur beslist of u voldoet aan de toelatingscriteria.

Heeft u al een CEIM-certificaat?
Wanneer u de leergang NICP succesvol heeft afgerond, kunt u in het bezit komen van het CEIM-certificaat. Daarmee kunt u direct toetreden tot het Register. U dient wel de gedragscode voor ethisch handelen te ondertekenen.

Geen CEIM-certificaat?
Heeft u de CEIM-opleiding niet gevolgd of niet afgerond? Dan dient u bij een aanvraag tot toetreding aan de volgende eisen te voldoen:

  • U bent executive interim-manager met een academische of HBO-opleiding
  • U heeft tenminste 10 jaar managementervaring op directie- of MT-niveau
  • U heeft een opleiding op post-WO niveau afgerond die aantoonbaar bijdraagt aan uw vakbekwaamheid interim-manager  (NICP of op basis van het aantal ECTS bij een andere opleiding)
  • U heeft een breed loopbaanprofiel en gewerkt in diverse sectoren en functies
  • U levert twee eigen cases aan met daarin de beschrijvingen van de opdrachten, de verantwoordelijkheden (mandaat), de verwachtingen en de resultaten. De zwaarte van de opdrachten dienen tot uitdrukking te komen in de rol, de deliverables, de stakeholders, de dilemma’s en de wijze waarop de kandidaat hiermee omgegaan is
  • U bespreekt deze cases met leden van de Commissie van Toelating en Toetsing. In dit gesprek stelt de commissie vast of de kandidaat voldoet aan de eisen van maturiteit en ervaring
  • U heeft een Curriculum Vitae met daarin een overzicht van succesvol afgeronde projecten. Voeg bij deze projecten een omschrijving van de opdracht, de verantwoordelijkheden (mandaat) en de deliverables toe
  • U kunt getuigschriften overleggen van opdrachtgevers gerelateerd aan deze projecten

Bij een positief advies door de Commissie van Toelating en Toetsing vragen wij u:

  • de gedragscode voor ethisch handelen te ondertekenen
  • te voldoen aan de professionaliseringseisen zoals hierboven beschreven.

Conditionele toelating
Wij kennen de mogelijkheid van conditionele toelating. Dat wil zeggen dat wij u toelaten tot het Register totdat het gesprek met de Commissie heeft plaatsgevonden. Wij gaan er vanuit dat leden minimaal 100 dagen per jaar in opdracht zijn.

Samenwerking met andere universiteiten
Wij streven ernaar met andere universiteiten die een opleiding voor interim-managers verzorgen, overeenstemming over de normering te bereiken. Dan kunnen ook hun deelnemers automatisch toetreden tot het register. Dat maakt het register een algemeen register voor interim-management dat breed gevoed wordt door deelnemers uit allerlei opleidingen (mits de opleiding en de deelnemers voldoen aan de gestelde eisen).

Gedragsregels Stichting REIM >> [PDF]
Inschrijfformulier Stichting REIM voor NICP’ers >> [PDF]