PE-punten

Vanaf het studiejaar 2013 is het NICP gecertificeerd. Dat betekent dat de titel CEIM mag worden gevoerd. Maar om deze titel te kunnen behouden, is permanente educatie vereist.

In het kort komt de regeling voor permanente educatie voor CEIM’s hierop neer:

1 uur permanente educatie = 1 PE-punt

Eén uur besteedt aan gestructureerde vormen van permanente educatie op het vakgebied der interim management in brede zin (incl. bijvoorbeeld managementtechnieken die voor de dagelijkse beroepsuitoefening van belang zijn) levert in beginsel één PE-punt op.

We maken een onderscheid in de volgende professionaliseringsactiviteiten:

  • Vakinhoudelijke verdieping: hieronder verstaan we opleidingen, permanente educatie, seminars en workshops, publicaties en docentschappen
  • Professionele ontmoetingen: hieronder verstaan we congressen, netwerken, commissies en lezingen

15 PE-punten per kalenderjaar
Om de CEIM titel te behouden voor een periode van 4 jaar dient u minimaal 60 punten te behalen in de onderdelen vakinhoudelijke verdieping en professionele ontmoetingen. Dat is 15 PE-punten per kalenderjaar met als verplichting minimaal 8 PE-punten door middel van Permanent Educatie Onderwijs.

Afwijking
Onder voorwaarden mag u afwijken van deze regels. Als u in een jaar meer punten behaalt, levert u dat voordeel op in het eerstvolgende jaar. U mag een tekort hebben mits u dat het opvolgende jaar inhaalt. Daarnaast dient u te voldoen aan de eisen van professionele reflectie zoals omschreven in de bijlage.

Toetsing en beroep
De Commissie van Toelating en Toetsing kent de PE-punten toe. U kunt beroep aantekenen tegen uitspraken met betrekking tot de vaststelling en toekenning bij de Commissie van Beroep (Examencommissie).

Activiteiten en studiepunten
U vindt een lijst van activiteiten met de bijbehorende studiepunten in de bijlage. Heeft u activiteiten uitgevoerd die niet in de lijst staan maar die wel bijdragen aan uw ontwikkeling als interim-manager? Dan kunt u die aanmelden bij de commissie van Toelating en Toetsing voor de vaststelling van het aantal PE-punten.

CEIM’s
Als u al een CEIM bent, kunt u uw punten registreren via de Nyenrode-website van het NICP. U dient een dossier op te bouwen met daarin een overzicht van de professionaliseringsactiviteiten en bewijs van deelname en/of uitvoering. U dient deze op aanvraag van de Commissie van Toelating en Toetsing te overleggen.

Professionele reflectie
Als u in opdracht bent, moet u zorgen voor professionele reflectie. Hieronder verstaan we intercollegiale consultatie, supervisie en individuele coaching. Bouwt u hiervoor een dossier op dat bestaat uit reflectie- c.q. leerverslagenverslagen en bewijzen van contactmomenten. Daarin toont u aan dat u gedurende de opdrachtperiode op een reguliere basis (minimaal 2 uur per maand) gebruik heeft gemaakt van professionele reflectie.