Inschrijven

Hierbij uitnodigen wij u officieel uit om u in te schrijven in het Register voor Executive Interim Managers (REIM).

Let op: U kunt zich alleen aanmelden als u via InterExcellent het NICP heeft gevolgd en het CEIM heeft behaald of als een ander gespecialiseerd interim-management bureau u voordraagt. Het bestuur beslist of u voldoet aan de toelatingscriteria.

Inschrijfformulier Stichting REIM voor NICP’ers >

Wij willen u vragen om bijgevoegd inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en per post te retourneren aan:

Nyenrode Business Universiteit
T.a.v. Margarita van ‘t Woud
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Of het te e-mailen naar: RegisterInterimManagers@nyenrode.nl

Mocht u vragen hebben bij het invullen van dit formulier, dan kunt u contact opnemen met de administratie van de Stichting Gecertificeerde Executive Interim Managers via RegisterInterimManagers@nyenrode.nl

Kosten
Uiteraard zijn er (bescheiden) kosten aan verbonden aan de registratie. Niet-NICP‘ers betalen een toelatingsfee van euro 275,00 . Zij worden beoordeeld door de toelatingscommissie van de Stichting.
NICP‘ers worden automatisch toegelaten. Voor hen geldt een aangepaste toelatingsfee van euro 100,00 (o.a. voor secretariaatskosten). De jaarlijkse kosten voor de deelname aan het Register bedragen euro 300,00. Daarvoor worden de volgende werkzaamheden verricht:

  • bijhouden PE-opleiding(en)
  • deelnemersgegevens actueel houden
  • dupliceren, indien nodig, van benodigde stukken
  • afhandeling post/mail t.b.v. dossiers
  • register digitaal ‘bewaren ‘
  • register bewaken op wettelijke wijzigingen/vereisten
  • aanvullende informatie opvragen
  • muteren in registerbestand (indien nodig)
  • periodieke nieuwsbrief
  • onderhouden en beheren website.