Het eerste, onafhankelijke register voor hooggekwalificeerde interim-managers

Nyenrode en InterExcellent hebben de opleiding Nyenrode InterExcellent Certificate Program in een breder perspectief geplaatst. Interim-managers die het CEIM-certificaat hebben behaald, kunnen nu toetreden tot het Register Gecertificeerde Executive Interim Managers (REIM).

Registratie versterkt positionering

Professionele interim-managers kunnen hun positionering in de markt versterken door zich te registreren. Hiermee laten ze zien dat ze jaarlijks voldoende PE-punten hebben behaald en dat ze voldoen aan strenge criteria die de stichting stelt aan interim-managers.

Registratie geeft opdrachtgevers zekerheid

Voor opdrachtgevers biedt de registratie zekerheid over de kwaliteit van de interim-manager. Een van de doelstellingen van de Stichting REIM is dat het een breed gedragen register wordt, gesteund door zowel de wetenschap als het bedrijfsleven.